NIEUWS

Wettelijke eisen voor de gewone fiets.Een fiets die niet behoort tot een van de bovengenoemde categorieën, moet minstens uitgerust zijn met:
een bel hoorbaar op 20 meter.
Twee goed functionerende remmen (één op het voorwiel en één op het achterwiel).
Twee goed functionerende lichten.
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en indien de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt.
Vooraan wit of geel, continu oplichten of knipperen.
Achteraan rood ('s nachts bij helder weer vanaf minstens 100 m zichtbaar) continu oplichten of knipperen.
De verlichting mag op de fiets of op het lichaam gedragen worden.
Reflectoren.
Aan weerszijden van de pedalen wit of geel.
Op de spaken en/of de banden minstens 2 gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel; vast bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht en/of een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band.
Vooraan een witte en achteraan een rode reflector.