NIEUWS

Afstellen voorderailleur.Ook de voorderailleur heeft twee kleine stelschroefjes op de derailleur.
Deze schroefjes hebben vaak de aanduiding 'H' (van high) en 'L' (van low).
De voorderailleur moet evenwijdig lopen met de voorbladen en de kooi mag maximum 2 mm boven de tanden van het grootste tandwiel staan.
Afstellen hoogste versnelling
Zet de ketting op het grootste voorblad en het kleinste achtertandwiel.
Stel het 'H' schroefje zo af dat de derailleur in het midden van het grootste voorblad staat of dat de buitenkant van kooi net niet tegen de ketting aanloopt.
Mocht het niet lukken om de derailleur op het grootste voorblad te krijgen span dan de kabel iets strakker, want deze staat waarschijnlijk te los.
Zet de kabel niet te strak, omdat ook het kleinste voortandwiel bereikt moet worden.
De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het grootste voorblad aan de buitenkant en de kooi niet tegen de ketting loopt.
Afstellen laagste versnelling
Zet de ketting op het kleinste voorblad en het grootste achtertandwiel.
Stel het 'L' schroefje zo af dat de linkerbinnenkant van de derailleurkooi net langs de ketting loopt.
Mocht het niet lukken om de derailleur op het kleinste voorblad te krijgen of dat de linkerbinnenkant van de derailleur sleept tegen de ketting draai dan de regelvijs 'L' uit, omdat deze waarschijnlijk tever ingedraaid is.
De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het kleinste voorblad afloopt en niet ratelt.
Tip: schakel altijd eerst naar het kleinste tanwiel vooraan vooraleer je opschakelt achteraan (de veer van de achterderailleur zou dan veel te veel gespannen staan met mogelijke schade tot gevolg).