NIEUWS

Afstellen van een achterderailleur.Het afstellen van de achterderailleur doe je door het aandraaien of losdraaien van twee kleine stelschroefjes op de derailleur. 
Deze schroefjes hebben vaak de aanduiding 'H' (van high) en 'L' (van low).
Afstellen hoogste (grootste) versnelling (kleinste tandwiel).
Zet de ketting op het kleinste achtertandwiel en het grootste voorblad.
Stel het "H" schroefje zo af dat de derailleur recht onder het keinste tandwiel staat.
Mocht het niet lukken om de derailleur op het kleinste achtertandwiel te krijgen dan komt dit omdat de kabel te strak aangespannen is of dat de regelvijs 'H' te ver ingedraaid is. 
Draai de regelvijs achteraan de derailleur iets verder in de kabel komt dan iets losser, of draai de stelschroef 'H' uit zodat de ketting op het kleinste tandwiel kan vallen.
Met hulp van de regelvijs achteraan de derailleur stel je de derailleur nauwkeurig af.
De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het kleinste achtertandwiel afloopt naar een groter tandwiel of dat het tussen het frame en achterwiel gekneld kan zitten of de dat de ketting niet ratelt tijdens het draaien aan de cranks.
Afstellen laagste versnelling.
Zet de ketting op het grootste achtertandwiel achteraan en het kleinste voorblad draai (met een lage omwentelingssnelheid) aan de cranks want de derailleur zou gegrepen kunnen worden door de spaken met schade tot gevolg (achterpad, derailleur, spaken breken).
Stel het "L" schroefje zo af dat de derailleur in het midden van het grootste achtertandwiel staat.
Met hulp van de regelvijs stel je de derailleur heel nauwkeurig af (een compromis zoeken tussen kleinste tandwiel en groottste tandwiel achteraan).
De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het grootste achtertandwiel afloopt en niet ratelt. Ook is het belangrijk dat de derailleer niet tegen de spaken aanloopt.
Tip: het is beter dat de kabel iets losser zit zodat iets moeilijker opgeschakeld kan worden dan dat hij niet goed afschakelt want bij opschakelen kan je altijd de shifter iets verder doortrekken bij afschakelen niet.