NIEUWS

Vervangen van een binnenband of buitenband.Uithalen van een voor of achterwiel 
achterwiel.

Plaats de ketting op het kleinste tandwiel achteraan en het grootste vooraan, draai de snelspanner los en ontkoppel de remmen zodat het wiel uit de fiets kan worden genomen (let op bij schijfremmen de remhevel niet dichtknijpen want de remblokken zitten dan zodanig dicht bij elkaar dat de schijf er niet meer tussen kan). Verwijder het wiel door met één hand het frame vast te houden en met de andere hand het wiel uit het frame te trekken trek eventueel de derailleur naar achteren.
Voorwiel.
Draai de snelspanners los en ontkoppel de remmen zodat het wiel uit de fiets kan worden genomen.

Vervangen van de binnenband (en) buitenband.

Verwijder met de bandenlichters voorzichtig de buitenband van de velg wanneer de band lastig is te verwijderen kan je het beste bij het ventiel beginnen gebruik eventueel een derde bandlichter je kan de bandenlichters ook vasthaken aan een spaak.

Verwijder het ventielmoertje als deze aanwezig is, haal de binnenband uit het wiel. Binnenband aanbrengen.

Indien je de buitenband wil vervangen leg je eerst één kant in de velg (let op de looprichting), indien je een verzorgde montage wil zorg ervoor dat het embleem van de band juist op het ventielgat van de velg past.

Voordat je de binnenband gaat aanbrengen controleer je de buitenband op scherpe voorwerpen dit doe je door voorzichtig met de hand binnenin de band te voelen over de gehele omtrek ga ook na of het velglint nog in orde is.

Steek het ventiel in de velg en pomp de binnenband een beetje op (net genoeg lucht zodat de binnenband in dwarsdoorsnede juist rond is) steek de binnenband in de buitenband zorg er voor dat binnenband niet tussen buitenband en velgrand geknelt raakt. Breng de buitenband weer in de velg doe dat niet met bandlichters omdat je de binnenband kan nijpen tussen lichter en velg, als dit niet lukt laat je de binnenband leeglopen en druk je de buitenband in het midden van de velg (kleinste omtrek dus grootste verschil tussen omtrek velg en omtrek band) dat doe je door met je duim de volledige omtrek van de buitenband in de kern van de velg te drukken.

Terugplaatsen van het wiel Achterwiel.

Houdt de derailleur naar achteren plaats het kleinste achtertandwiel op de ketting, plaats het wiel weer in het frame, draai de snelspanners goed aan en bevestig de remkabel weer aan de remmen laat de fiets rusten op de grond los de snelspanner en span deze meteen weer aan (zo ben je zeker dat het wiel mooi gecentreerd is). Voorwiel

Plaats het wiel weer in het frame, draai de snelspanners goed aan en bevestig de remkabel weer aan de remmen laat de fiets rusten op de grond los de snelspanner en span deze meteen weer aan (zo ben je zeker dat het wiel mooi gecentreerd is).

Oppompen van de binnenband.

Pas nadat je het wiel hebt terugplaatst pomp je de band hard op omdat het mogelijk lastig is het wiel terug te plaatsen met een hard opgepompte band de maximale bandenspanning staat aangegeven op de zijkant van de buitenband, hoe harder de band is opgepompt hoe lager de rolweerstand, maar een te hard opgepompte band geeft minder fietsplezier. Bij te slappe banden is de kans op lekrijden een stuk groter en de slijtage neemt toe.